antenna search
1

Innan du börjar

Den här guiden kommer visa dig hur du får åtkomst till din röstbrevlåda, samt hur du aktiverar vidarebefordran av samtal till din röstbrevlåda.

2

Välj Telefon

Välj Telefon
3

Välj Knappsats

Välj Knappsats
4

Tryck på och håll inne nummer 1

Tryck på och håll inne nummer 1
5

Om din röstbrevlåda inte är installerad, välj OK

Om din röstbrevlåda inte är installerad, välj OK
6

Tryck på Meny-knappen

Tryck på Meny-knappen
7

Välj Samtalsinställningar

Välj Samtalsinställningar
8

Välj Röstbrevlåda

Välj Röstbrevlåda
9

Välj Inställningar för röstbrevlådan

Välj Inställningar för röstbrevlådan
10

Välj Nummer till röstbrevlåda

Välj Nummer till röstbrevlåda
11

Ange Nummer till röstbrevlåda och välj OK

Repetera steg 2-4 för att kontrollera din röstbrevlåda.

Ange Nummer till röstbrevlåda och välj OK

Till början

Ringa röstbrevlådan

Sony Xperia Z3

Please select your country and operator below to see Device Guides for your operator.

Please note: Your operator does not offer Device Guides.

Some phones, tablets, guides, settings and other features will be unvavailable or incorrect.